KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ BOZP A PO

"VESTTA - Vaše bezpečná cesta"

Naše služby

Společnost VESTTA BOZP s.r.o. svým klientům nabízí komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně (dále BOZP a PO). Našimi klienty jsou osoby samostatně výdělečně činné, firmy menší a střední velikosti, dále pak státní organizace, jako například základní školy, mateřské školky, obecní úřady a jiné. Jsme také oblíbeni u klientů ve zdravotnictví, zejména pak u obvodních, závodních a specializovaných lékařů. Naše služby též oceňují zubní lékaři a veterináři. Pro tyto subjekty zajišťujeme externě služby v BOZP a PO na profesionální úrovni. 


 • Zákonná Roční prověrka v oblasti BOZP a PO
 • Školení zaměstnanců
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Vypracování zákonné Dokumentace pro BOZP a PO
 • Aktualizace povinné dokumentace BOZP a PO v dalších letech spolupráce
 • Audit zákonné Dokumentace v oblasti BOZP a PO
 • Zastoupení při kontrolách Inspektorátu práce, Krajské hygieny a Hasičů
 • Dodání Osobních ochranných pracovních prostředků
 • Individuální přístup ke každému klientovi


Nejenom pro malé a střední firmy, ale také obce a města,  zajišťujeme zavedení a vedení agendy týkající se GDPR.

Další naší činností nejenom pro firmy, ale též pro obce, je poradenství v oblasti životního prostředí.
U malých až středních firem a obcí zpravidla neexistuje samostatná pracovní pozice ekologa ve smyslu vlastního zaměstnance. Při jejich velikosti a zaměření je to i částečně pochopitelné. Vhodným i výhodným řešením je právě služba externího ekologa, supervizora, poradce.
Formou jednorázových návštěv nebo pravidelné spolupráce optimalizujeme nastavení pravidel a procesů v oblasti životního prostředí a aplikujeme je do praxe. Identifikujeme problémy v samotném počátku a zamezíme sankcím uděleným po kontrolách státních orgánů.

      
KONTAKT: 739 331 331

O NÁS

Team profesionálů ve VESTTA je připraven najít optimální řešení v oblasti BOZP a PO pro všechny svoje klienty. Hlavním guru ve společnosti po odborné stránce je paní Věra Müllerová, která působí v BOZP a PO více než 10 let. Kolem sebe si vychovává další kolegy - vystudované OZO techniky. Vše řešíme přímo u klienta v sídle firmy, na provozovnách a všude tam, kde je třeba. Dalším, také nepostradatelným článkem ve VESTTA, jsou kolegové, kteří vám jsou k dispozici po obchodní a provozně technické stránce. Krédem všech našich zaměstnanců je nalezení odpovídajícího řešení pro každého podnikatele. Odborné znalosti, zkušenosti získané dlouholetou praxí v BOZP a PO, počet klientů a neustále se ozývající klienti noví, nás přesvědčují o tom, že cesta, po které s námi naši klienti jdou, je ta správná.

VE VESTTA BOZP ZAJIŠTUJEME SLUŽBY  S PŘIDANOU HODNOTOU

CO UMÍME


BOZP
BOZP

BOZP

 • Zákonná Roční prověrka v oblasti BOZP a PO
 • Trvalé udržování BOZP a PO
 • Školení zaměstnanců
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Vypracování zákonné Dokumentace pro BOZP a PO
 • Aktualizace povinné dokumentace BOZP a PO v dalších letech spolupráce
 • Poradenství v oblasti BOZP a PO


POŽÁRNÍ OCHRANA
POŽÁRNÍ OCHRANA

POŽÁRNÍ OCHRANA

 • Audit zákonné Dokumentace v oblasti BOZP a PO
 • Zastoupení při kontrolách Inspektorátu práce, Krajské hygieny a Hasičů
 • Revize elektrických a jiných zařízení
 • Zajištění Osobních ochranných pracovních prostředků a mnoho dalšího

GDPR

 • Audit 
 • Vytvoření dokumentace
 • Pověřenec - DPO

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?