Naše služby

Společnost VESTTA BOZP s.r.o. svým klientům nabízí komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně (dále BOZP a PO). Našimi klienty jsou osoby samostatně výdělečně činné, firmy menší a střední velikosti, dále pak státní organizace, jako například základní školy, mateřské školky, obecní úřady a jiné. Jsme také oblíbeni u klientů ve zdravotnictví, zejména pak u obvodních, závodních a specializovaných lékařů. Naše služby též oceňují zubní lékaři a veterináři. Pro tyto subjekty zajišťujeme externě služby v BOZP a PO na profesionální úrovni. Více se dozvíte v sekci Naše služby.

VESTTA je Vaše bezpečná cesta

Co umíme

● Poradenství v oblasti BOZP a PO
● Zákonná Roční prověrka v oblasti BOZP a PO
● Trvalé udržování BOZP a PO
● Školení zaměstnanců
● Školení řidičů referentských vozidel
● Vypracování zákonné Dokumentace pro BOZP a PO
● Aktualizace povinné dokumentace BOZP a PO v dalších letech spolupráce
● Audit zákonné Dokumentace v oblasti BOZP a PO
● Zastoupení při kontrolách Inspektorátu práce, Krajské hygieny a Hasičů
● Revize elektrických a jiných zařízení
● Zajištění Osobních ochranných pracovních prostředků a mnoho dalšího

Jak umíme

● Spolehlivě
● Kvalitně
● Rychle
● Máme individuální přístup ke každému klientovi
● Skvělý poměr mezi dodanou službou a cenou
● O klienta se staráme po celý rok
● Zastoupíme ho bezplatně při kontrolách
● Odborná pomoc při pracovních úrazech

Dobré vědět

● Každý podnikatelský subjekt v ČR má ze zákona povinnost dodržovat zásady BOZP a PO
● Informujte se u nás
● Domluvte si bezplatnou schůzku přímo u vás ve firmě
● Vyřešte BOZP a PO jednou pro vždy a celé najednou
● Volejte +420 732 870 nebo pište na: info@vesttabozp.cz

O nás

O nás

Team profesionálů ve VESTTA je připraven najít optimální řešení v oblasti BOZP a PO pro všechny svoje klienty. Hlavním guru ve společnosti po odborné stránce je pan Pavel Soukup, který působí v BOZP a PO více než 30 let. Kolem sebe si vychovává další, praxí zocelené, kolegy - techniky, kteří pracují s klienty přímo v terénu, tedy přímo u klienta v sídle firmy, na provozovnách a všude tam, kde je třeba. Dalším, také nepostradatelným článkem ve VESTTA jsou kolegové, kteří vám jsou k dispozici po obchodní a provozně technické stránce. Krédem všech našich zaměstnanců je nalezení odpovídajícího řešení pro každého podnikatele. Odborné znalosti, zkušenosti získané dlouholetou praxí v BOZP a PO, počet klientů a neustále se ozývající klienti noví, nás přesvědčují o tom, že cesta, po které s námi naši klienti jdou, je ta pravá. Více se dozvíte v sekci O nás

Aktuality